MODALITATS DE CONTRATACIÓ

Modalitats de contractació amb El Pingüí Fermí

CERTIFICATS COM A EMPRESA D'AJUDA A DOMICILI

Per a la seva tranquil.litat, El Pingüi Fermí Serveis, és una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Nº S08302, garantint la nostra actuació dins del marc de legalitat.

SERVEI PUNTUAL

Aquells serveis que es sol•liciten per un dia concret i unes hores concretes (per exemple: un cangur per una nit).

En aquesta modalitat, enviem pressupost prèviament i la quantitat a abonar es fa efectiva directament a El Pingüí Fermí.

*Els serveis puntuals s’hauràn de sol•licitar amb un mínim de 48h d’antel•lació. Pel cap de setmana, màxim fins divendres al matí.

SERVEI FIXE

Aquells serveis que es sol•liciten de forma fixe (per exemple: neteja de la llar, cuidadora de gent gran, etc.)

En aquesta modalitat, passem pressupost prèviament i la quantitat a abonar es fa efectiva directament a El Pingüí Fermí mensualment.

PROFESSIONALS EXTERNS

El Pingüí Fermí facilita el contacte amb aquells professionals que conformen les diferents especialitats d’Assistència
Tècnica a la llar Però un cop realitzat el contacte, si el professional proposat compleix els teus requeriments,
el tracte és directe entre vosaltres.

CONTRATACIÓ DIRECTA AMB EL PROFESSIONAL

El Pingüí Fermí només realitza la proposta de professional més adequat a la sol•licitut, en base a l’estudi de les seves necessitats.

En aquesta modalitat, un cop acceptat el professional proposat, el tracte, pressupost i cobrament, va a càrrec del professional en qüestió.