Category: blog

18/04/17 - Ajuda a domicili persones grans Barcelona / Internes 24h

Es necessita cuidadora Interna 24h de Dilluns a Diumenge per a la cura i ajuda a persones grans en Barcelona.     Funcions a realitzar: Higiene i cura personal. Medicació. Preparació d’ aliments. Acompanyament/Passeig. Ajuda en les tasques domèstiques. Interessades adreceu-vos al: C/ Dr Roux, 15 baixos 08017 Les Tres Torres